Zespół reformujący

Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa od 9 grudnia 2019 roku do 20 lutego 2021 roku.

Wiceprzewodniczący

Janusz Kowalski

Pomysłodawca oraz inicjator systemowej reformy Kodeksu spółek handlowych, która wprowadza do polskiego prawa regulacje prawa grup spółek. W latach 2019 – 2021 Wiceminister Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa. Obecnie Poseł na Sejm IX kadencji oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. W przeszłości silnie związany z energetyką – zarówno w administracji państwowej (Ministerstwo Gospodarki, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelaria Prezydenta RP) jak również sektorze paliwowym (PGNiG S.A.).

Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa od 9 grudnia 2019 roku do 20 lutego 2021 roku. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego od 10 lutego 2020 r.

Zespół reformujący

Przewodniczący

Jacek Sasin

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych. Poseł na Sejm VII, VIII i IX kadencji. W 2007 wojewoda mazowiecki, w latach 2009–2010 zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, w latach 2018–2019 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Koordynator merytoryczny prac

Dr Radosław L. Kwaśnicki

Partner Zarządzający Kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel  & Partnerzy; doktor nauk prawnych, absolwent programów AMP oraz Value Creation Through Effective Boards. Arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu). Członek rad nadzorczych krajowych i zagranicznych spółek, w tym w latach 2014-2019 PKN Orlen S.A. Autor ponad 500 publikacji – spis publikacji, zasiada w Radzie Programowej „Monitora Prawa Handlowego”. Prezes Zarządu Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy” oraz Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji „Nova Ars Poloniae”. Redaktor naczelny bloga „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”.

Sekretarz

Dr Filip Ostrowski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, na której to uczelni obronił również doktorat z prawa gospodarczego prywatnego. Ukończył również prawo i zarządzanie na Uniwersytecie w Aberdeen w Wielkiej Brytanii.  Doświadczenie zawodowe zdobył pracując dla warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej, następnie był zatrudniony na stanowisku menadżerskim w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Obecnie jest Dyrektorem Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych. Autor publikacji z obszaru prawa spółek i regulacji sektorowych.

Sekretarz

Izabela Wojtyczka

Zastępca Dyrektora Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Aktywów Państwowych. Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo. Magister na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz magister Ekonomii w Katedrze Globalnych Współzależności Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Była także stypendystką uniwersytetu Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) i międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. W przeszłości związana z polskim sektorem energetycznym.

Członek

Prof. dr hab. Andrzej Szumański

Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat. Współautor projektu ustawy z 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, autor ustawy z 1999 roku o umowach offsetowych. Arbiter i członek Rady arbitrażowej w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Prezes Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych, zasiadał w licznych Radach Nadzorczych, jest autorem podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych. W latach 2005-2013 uczestniczył w pracach UNCITRAL nad przygotowaniem Regulaminu Arbitrażowego oraz Transparency Rules w arbitrażu inwestycyjnym.

Członek

Dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

Profesor uczelni Uniwersytetu Śląskiego, na którym pełni funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych, Prodziekana ds. Badań Naukowych i Kierownika zespołu badawczego. Autor ponad stu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, m.in. „Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”; specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz europejskiego prawa spółek.

Członek

Dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ

Profesor uczelni w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny, sędzia Sądu Giełdowego, Arbiter w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, sędzia Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. spółek z udziałem Skarbu Państwa. Autor ponad 160 publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji, czy prawa rynku kapitałowego. Jako członek Zespołu Ekspertów opracowywał projekt Konstytucji Biznesu.

Członek

Dr hab. Marek Leśniak, prof. UWr

Profesor uczelni Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, notariusz. Współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2011 roku dotyczącej zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. Autor bądź współautor wielu publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa cywilnego.

Członek

Artur Grajewski

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, były Wiceprezes ds. Gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor 11 publikacji naukowych, dwóch opracowań dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz trzech komentarzy praktycznych w el/LEX.

Członek

Dr Rafał Kos

Doradca społeczny Prezydenta RP; adwokat, doktor nauk prawnych (UJ), studiował międzynarodowe prawo gospodarcze na UC Davies (California), absolwent studiów podyplomowych z zakresu amerykańskiego prawa gospodarczego na CUA Columbus School of Law (Washington, DC). Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie. Członek Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej oraz The Board of Visitors CUA Law. Ekspert Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (2009), członek Zespołu ds. nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego przy Ministrze Sprawiedliwości (2012), Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, przy Ministrze Gospodarki (2013) oraz Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki (2015).

Członek

Radosław Potrzeszcz

Adwokat, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert przy nowelizacjach KSH (2003, 2011 – współautor projektów), ustawie o kontroli niektórych inwestycji (2015 – współautor projektu), ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń w niektórych podmiotach (2016 – współautor projektu), ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym (2016), ustawie o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (2017), członek Zespołu do spraw Konstytucji Biznesu (2016-2018).

Strona Reforma Nadzoru Właścicielskiego informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij