Zespół ekspercki ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych

Zadania

Zadaniem Zespołu było wypracowanie rekomendacji w zakresie rozszerzenia zakresu uprawnień i obowiązków rad nadzorczych oraz ich członków, w tym w szczególności w zakresie roli rad nadzorczych spółek dominujących w obszarze nadzoru nad majątkiem grupy kapitałowej.

Skład zespołu:

Przewodniczący

Dr Radosław L. Kwaśnicki

Partner Zarządzający Kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel  & Partnerzy; doktor nauk prawnych, absolwent programów AMP oraz Value Creation Through Effective Boards. Arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu). Członek rad nadzorczych krajowych i zagranicznych spółek, w tym w latach 2014-2019 PKN Orlen S.A. Autor ponad 500 publikacji – spis publikacji, zasiada w Radzie Programowej „Monitora Prawa Handlowego”. Prezes Zarządu Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy” oraz Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji „Nova Ars Poloniae”. Redaktor naczelny bloga „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”.

Członek

Karol Szymański

Członek Zarządu w Kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy; członek Rady Nadzorczej Drutex Okna S.A. oraz Kredyt Inkaso S.A. Pełnił funkcję członka Zarządu (interim managera) w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi. Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego.

Członek

dr hab. Dominika Wajda

Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UW, wykładowca na Podyplomowym Studium Prawa Spółek na WPiA UW, autorka ponad 100 publikacji naukowych, specjalistka z zakresu prawa cywilnego i handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów ochrony akcjonariuszy mniejszościowych; radca prawny w Warszawie.

Członek

dr Robert Lizak

Członek

Dr Rafał Kos

Adwokat; członek sejmowych i ministerialnych zespołów eksperckich w zakresie doskonalenia regulacji gospodarczych (od 2009 r.); wiceprzewodniczący RN PFR TFI (w latach 2018-2020), członek RN PKOBP (od 2020 r.). Partner w Kancelarii prawnej Kubas Kos Gałkowski.

Członek

Maciej Zaborowski

Adwokat, Partner Zarządzający Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni, Sędzia Trybunału Stanu (od 2018).

Członek

Paweł Tymczyszyn

Prokurent i Dyrektor Pionu Usług Korporacyjnych Banku PEKAO S.A., radca prawny.

Członek

Marcin Eckert

Członek

Jacek Nieścior

Członek

Izabela Felczak-Poturnicka

Członek

Patrycja Wróbel

Członek

Andrzej Śliwka

Członek

Piotr Chylicki

Adwokat, Radca Ministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych, specjalista z zakresu prawa cywilnego i handlowego, członek rad nadzorczych spółek z grupy Grupa LOTOS S.A. oraz Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

Członek

Jan Linke

Członek Zarządu Aviva PTE, radca prawny.

Członek

Piotr Rybicki

Ekspert corporate governance, nadzorkorporacyjny.pl.

Członek

Dominika Bettman

Prezeska Zarządu Siemens Polska; wiceprezydentka Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, przewodnicząca Rady KIGEiT, członkini Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej, członkini Rady Nadzorczej Santander Bank Polska.

Członek

Ewa Mikos-Romanowicz

Członek

Gracjana Jakubowska-Szarek

Członek

Katarzyna Wojciechowska-Mytych

Członek

Jacek Daniewski

Członek Zarządu oraz Dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego Budimex S.A.

Członek

Dr Filip Ostrowski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, na której to uczelni obronił również doktorat z prawa gospodarczego prywatnego. Ukończył również prawo i zarządzanie na Uniwersytecie w Aberdeen w Wielkiej Brytanii.  Doświadczenie zawodowe zdobył pracując dla warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej, następnie był zatrudniony na stanowisku menadżerskim w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Obecnie jest Dyrektorem Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych. Autor publikacji z obszaru prawa spółek i regulacji sektorowych.

Członek

Izabela Wojtyczka

Zastępca Dyrektora Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Aktywów Państwowych. Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo. Magister na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz magister Ekonomii w Katedrze Globalnych Współzależności Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Była także stypendystką uniwersytetu Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) i międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. W przeszłości związana z polskim sektorem energetycznym.

Strona Reforma Nadzoru Właścicielskiego informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij