Zespół ekspercki ds. reformy prawa gospodarczego i konsultacji propozycji legislacyjnych

Zadania

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie propozycji reformy w obszarze prawa gospodarczego innego niż prawo handlowe oraz pozyskiwanie informacji o potrzebach oraz doświadczeniach interesariuszy prac Zespołu w zakresie nadzoru właścicielskiego oraz w zakresie zadań powierzonych pozostałym Zespołom eksperckim.

Skład zespołu:

Przewodniczący

Dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ

Profesor uczelni w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny, sędzia Sądu Giełdowego, Arbiter w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, sędzia Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. spółek z udziałem Skarbu Państwa. Autor ponad 160 publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji, czy prawa rynku kapitałowego. Jako członek Zespołu Ekspertów opracowywał projekt Konstytucji Biznesu.

Członek

dr Artur Ogurek

Członek

dr Rafał Zgorzelski

Członek

Janusz Szurski

Dyrektor Biura Prawnego PKN Orlen S.A.; Przewodniczący Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa chemicznego Anwil S.A.; Przewodniczący Rady Nadzorczej ENERGA-OPERATOR SA., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Unipetrol Group. W przeszłości  Dyrektor Biura Prawnego Grupy Energa , a poprzednio Dyrektor Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych ARiMR. Studiował na kierunku Prawo i Administracja na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek

Daniel Wais

Członek

Joanna Dynysiuk

Członek

Maciej Zaborowski

Adwokat, Partner Zarządzający Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni, Sędzia Trybunału Stanu (od 2018).

Członek

Radosław Potrzeszcz

Adwokat, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert przy nowelizacjach KSH (2003, 2011 – współautor projektów), ustawie o kontroli niektórych inwestycji (2015 – współautor projektu), ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń w niektórych podmiotach (2016 – współautor projektu), ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym (2016), ustawie o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (2017), członek Zespołu do spraw Konstytucji Biznesu (2016-2018).

Członek

Klaudia Budzisz

Członek

Izabela Felczak-Poturnicka

Członek

Magdalena Piłat

Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Aktywów Państwowych, odpowiedzialna za wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w projektowaniu rozwiązań systemowych w zakresie nadzoru właścicielskiego oraz ładu korporacyjnego, jak również w ich bezpośrednim wdrażaniu jako członek organów nadzoru spółek kapitałowych. Poprzednio, w Ministerstwie Skarbu Państwa, Ministerstwie Energii oraz Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, zajmowała się m.in. kreowaniem polityki właścicielskiej, w tym problematyką wynagrodzeń członków organów spółek Skarbu Państwa, sponsoringu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, a także obszarem analiz ekonomiczno-finansowych dot. funkcjonowania spółek Skarbu Państwa. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończyła kierunki m.in. z obszarów administracji oraz funkcjonowania spółek kapitałowych.

Członek

Ewa Amzel

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu audytu strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zarządzania na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Posiada dyplom Executive Master of Business Administration. Legitymuje się uprawnieniami do wykonywania audytu wewnętrznego w administracji publicznej. Od lat związana z sektorem publicznym – zarówno z organami administracji centralnej, rządowej, jak i samorządowej. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru I w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Do najistotniejszych realizowanych zadań można zaliczyć wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa, w tym m.in. nad spółkami o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Bierze udział w realizacji transakcji na rynku kapitałowym polegających na przejęciach i połączeniach spółek.

Członek

Przemysław Ciszak

Radca prawny, legislator, członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Birmingham University w Wielkiej Brytanii. Ukończył podyplomowe studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskiem oraz kurs doradcy podatkowego.W latach 2004 – 2007 r. pracował w Rządowym Centrum Legislacji, gdzie zajmował się projektami z zakresu polityki regionalnej, transportu, energetyki, telekomunikacji oraz nieruchomości. W latach 2008 – 2013 pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych w PKP CARGO S.A. W latach 2014 – 2015 pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. W latach 2015 – 2018 zajmował stanowisko Dyrektora – Pełnomocnika Zarządu ds. Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego, a następnie Dyrektora – Pełnomocnika Zarządu ds. Nieruchomości w PKP S.A. Aktualnie  wykonuje indywidualną praktykę radcowską. Specjalizuje się w sprawach z zakresu regulacji rynku, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru transportu. Jest współautorem komentarza do Ustawy o transporcie kolejowym. Jest słuchaczem Prawniczego Seminarium Doktorskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzi również wykłady.

Członek

Katarzyna Lewandowska

Członek

Ewa Mikos-Romanowicz

Członek

Gracjana Jakubowska-Szarek

Członek

Dr Filip Ostrowski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, na której to uczelni obronił również doktorat z prawa gospodarczego prywatnego. Ukończył również prawo i zarządzanie na Uniwersytecie w Aberdeen w Wielkiej Brytanii.  Doświadczenie zawodowe zdobył pracując dla warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej, następnie był zatrudniony na stanowisku menadżerskim w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Obecnie jest Dyrektorem Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych. Autor publikacji z obszaru prawa spółek i regulacji sektorowych.

Członek

Izabela Wojtyczka

Zastępca Dyrektora Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Aktywów Państwowych. Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo. Magister na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz magister Ekonomii w Katedrze Globalnych Współzależności Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Była także stypendystką uniwersytetu Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) i międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. W przeszłości związana z polskim sektorem energetycznym.

Strona Reforma Nadzoru Właścicielskiego informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij