Członek

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska

Profesor UG. Kierownik Katedry Prawa Handlowego WPiA UG. Specjalistka w zakresie prawa handlowego oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego (członek nieaktywny).

Monika Hałupczak

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Posiada doświadczenie związane z przeprowadzaniem transakcji kapitałowych, pozyskiwaniem finansowania. Specjalizuje się w organizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również w doradztwie korporacyjnym. Angażuje się w projekty rozwoju rynku finansowego związane z wykorzystaniem nowych technologii: blockchain, DLT, Big Data, AI.W latach 2011 – 2020 związana z Kancelarią Prawną BWHS (jako założyciel i wspólnik zarządzający), jest i była członkiem organów spółek handlowych.

Jakub Rybicki

Jacek Cieplak

Adwokat, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Specjalizuje się w procedurze karnej oraz administracyjnej. Sprawuje nadzór nad Wydziałem Interwencyjno-Procesowym, oraz nad Wydziałami Terenowymi Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz koordynuje współpracę Biura z organizacjami pracodawców, urzędami państwowymi oraz uczelniami wyższymi.

Piotr Perczyński

Główny specjalista w Wydziale Prawa Gospodarczego Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości, starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy.

Agnieszka Nalazek

Radca Prawny w Kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu, specjalista prawa rynku kapitałowego, prawa spółek handlowych i sporów korporacyjnych.

dr hab. Artur Nowacki

Doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowy Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w Warszawie, autor około 100 publikacji naukowych poświęconych prawu spółek, prawu upadłościowemu i restrukturyzacyjnemu, arbitrażowi, umowom handlowym, papierom wartościowym, prawu bankowemu.

dr hab. Małgorzata Dumkiewicz

Profesor UMCS w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, radca prawny, autorka publikacji z zakresu prawa handlowego.

dr hab. Beata Kozłowska-Chyła

Pracownik Katedry Prawa Handlowego WPiA UW, Prezes Zarządu PZU S.A., Przewodnicząca Rad Nadzorczych spółek: Bank Pekao S.A., Grupa Lotos S.A., PZU Życie S.A., Członek Rady UFG, Członek Komisji Rewizyjnej PIU, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa ubezpieczeniowego, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

dr hab. Maciej Mataczyński, prof. UAM

prof. dr hab. Piotr Niczyporuk

Agnieszka Zalewska

Dr Filip Ostrowski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, na której to uczelni obronił również doktorat z prawa gospodarczego prywatnego. Ukończył również prawo i zarządzanie na Uniwersytecie w Aberdeen w Wielkiej Brytanii.  Doświadczenie zawodowe zdobył pracując dla warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej, następnie był zatrudniony na stanowisku menadżerskim w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Obecnie jest Dyrektorem Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych. Autor publikacji z obszaru prawa spółek i regulacji sektorowych.

Izabela Wojtyczka

Zastępca Dyrektora Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Aktywów Państwowych. Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo. Magister na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz magister Ekonomii w Katedrze Globalnych Współzależności Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Była także stypendystką uniwersytetu Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) i międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. W przeszłości związana z polskim sektorem energetycznym.

Strona Reforma Nadzoru Właścicielskiego informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij