Członek

Izabela Felczak-Poturnicka

Janusz Szurski

Dyrektor Biura Prawnego PKN Orlen S.A.; Przewodniczący Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa chemicznego Anwil S.A.; Przewodniczący Rady Nadzorczej ENERGA-OPERATOR SA., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Unipetrol Group. W przeszłości  Dyrektor Biura Prawnego Grupy Energa , a poprzednio Dyrektor Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych ARiMR. Studiował na kierunku Prawo i Administracja na Uniwersytecie Warszawskim.

Gracjana Jakubowska-Szarek

Ewa Mikos-Romanowicz

Katarzyna Lewandowska

Przemysław Ciszak

Radca prawny, legislator, członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Birmingham University w Wielkiej Brytanii. Ukończył podyplomowe studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskiem oraz kurs doradcy podatkowego.W latach 2004 – 2007 r. pracował w Rządowym Centrum Legislacji, gdzie zajmował się projektami z zakresu polityki regionalnej, transportu, energetyki, telekomunikacji oraz nieruchomości. W latach 2008 – 2013 pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych w PKP CARGO S.A. W latach 2014 – 2015 pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. W latach 2015 – 2018 zajmował stanowisko Dyrektora – Pełnomocnika Zarządu ds. Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego, a następnie Dyrektora – Pełnomocnika Zarządu ds. Nieruchomości w PKP S.A. Aktualnie  wykonuje indywidualną praktykę radcowską. Specjalizuje się w sprawach z zakresu regulacji rynku, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru transportu. Jest współautorem komentarza do Ustawy o transporcie kolejowym. Jest słuchaczem Prawniczego Seminarium Doktorskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzi również wykłady.

Ewa Amzel

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu audytu strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zarządzania na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Posiada dyplom Executive Master of Business Administration. Legitymuje się uprawnieniami do wykonywania audytu wewnętrznego w administracji publicznej. Od lat związana z sektorem publicznym – zarówno z organami administracji centralnej, rządowej, jak i samorządowej. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru I w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Do najistotniejszych realizowanych zadań można zaliczyć wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa, w tym m.in. nad spółkami o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Bierze udział w realizacji transakcji na rynku kapitałowym polegających na przejęciach i połączeniach spółek.

Magdalena Piłat

Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Aktywów Państwowych, odpowiedzialna za wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w projektowaniu rozwiązań systemowych w zakresie nadzoru właścicielskiego oraz ładu korporacyjnego, jak również w ich bezpośrednim wdrażaniu jako członek organów nadzoru spółek kapitałowych. Poprzednio, w Ministerstwie Skarbu Państwa, Ministerstwie Energii oraz Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, zajmowała się m.in. kreowaniem polityki właścicielskiej, w tym problematyką wynagrodzeń członków organów spółek Skarbu Państwa, sponsoringu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, a także obszarem analiz ekonomiczno-finansowych dot. funkcjonowania spółek Skarbu Państwa. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończyła kierunki m.in. z obszarów administracji oraz funkcjonowania spółek kapitałowych.

Klaudia Budzisz

Maciej Zaborowski

Adwokat, Partner Zarządzający Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni, Sędzia Trybunału Stanu (od 2018).

Joanna Dynysiuk

Daniel Wais

dr Rafał Zgorzelski

dr Artur Ogurek

Dr Filip Ostrowski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, na której to uczelni obronił również doktorat z prawa gospodarczego prywatnego. Ukończył również prawo i zarządzanie na Uniwersytecie w Aberdeen w Wielkiej Brytanii.  Doświadczenie zawodowe zdobył pracując dla warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej, następnie był zatrudniony na stanowisku menadżerskim w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Obecnie jest Dyrektorem Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych. Autor publikacji z obszaru prawa spółek i regulacji sektorowych.

Izabela Wojtyczka

Zastępca Dyrektora Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Aktywów Państwowych. Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo. Magister na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz magister Ekonomii w Katedrze Globalnych Współzależności Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Była także stypendystką uniwersytetu Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) i międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. W przeszłości związana z polskim sektorem energetycznym.

Radosław Potrzeszcz

Adwokat, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert przy nowelizacjach KSH (2003, 2011 – współautor projektów), ustawie o kontroli niektórych inwestycji (2015 – współautor projektu), ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń w niektórych podmiotach (2016 – współautor projektu), ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym (2016), ustawie o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (2017), członek Zespołu do spraw Konstytucji Biznesu (2016-2018).

Strona Reforma Nadzoru Właścicielskiego informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij