Członek

Bartłomiej Dziliński

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez University of Florida Frederic G. Levin Collage of Law. Uczestnik seminarium doktoranckiego na WPiA UW oraz absolwent studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych organizowanych przez WPiA UKSW. Autor kilkunastu publikacji – w tym z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego – a także współautor opracowania poświęconego problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pracował m.in. jako ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.Od 2013 r. związany z sektorem energetycznym, w którym wykonuje zawód radcy prawnego i pełni funkcje menadżerskie.

Łukasz Piergies

Tobiasz Szychowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych kancelariach prawnych, w szczególności jako Szef Departamentu Sporów Sądowych i ADR w jednej z najbardziej prestiżowych polskich firm prawniczych. Następnie objął stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego i Compliance w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie Spółce Akcyjnej, gdzie prowadził i był odpowiedzialny za wiele kluczowych projektów międzynarodowych oraz rozwój działalności PGNiG na rynku krajowym i zagranicznym. Prawnik rekomendowany w Legal 500 w latach 2013, 2014 i 2015 w dziedzinie Sporów Sądowych i Arbitrażu. Od 2017 roku Przewodniczący Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa. W 2019 roku wyróżniony jako prawnik In-House wpisem na prestiżową listę „General Counsel Powerlist Central and Eastern Europe 2019”. Posiada  wieloletnie  doświadczenie  w  zasiadaniu w radach  nadzorczych.

Jarosław Grzywiński

Jolanta Pobudejska

Marek Wodnicki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej.Odbywał aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie oraz aplikację radcowską w OIRP w Warszawie. Od 1995 r. wpisany na listę radców prawnych. Pracował między innymi w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie i Ministerstwie Finansów. Od 1995 r. zatrudniony w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – aktualnie na stanowisku dyrektora Działu Prawnego. Pełnił funkcje w radach nadzorczych, m.in. w IRGiT S.A., BondSpot S.A., WSE InfoEngine S.A. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. W latach 1997 – 2016 pełnił funkcję sędziego Sądu Giełdowego przy GPW S.A. (w latach 1997 – 2004 Wiceprezesa Sądu Giełdowego). W latach 2013 – 2016 był sędzią Sądu Polubownego przy KDPW S.A. Od 2019 r. ponownie powołany do pełnienia funkcji sędziego tego Sądu.Wykładowca z zakresu prawa rynku kapitałowego, m.in. na Podyplomowych Studiach Akademii Spółek w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych, w tym wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne. Uczestniczył m.in. w tworzeniu rynków NewConnect i Catalyst, w procesie uzyskania przez GPW S.A. statusu spółki publicznej oraz procesie publicznej emisji obligacji.

Rafał Roszkowski

Adwokat, partner założyciel kancelarii GKR Legal. Pełnił funkcję Dyrektora Prawnego w wiodącej firmie FMCG w Polsce. Członek rad nadzorczych spółek z branży energetycznej, zbrojeniowej, ubezpieczeniowej oraz fintech. Jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym Lewiatan w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnych uwzględnieniem prawa handlowego, autorskiego i nowych technologii. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu transakcji oraz spraw korporacyjnych spółek.

Agnieszka Zalewska

Konrad Zawodziński

Absolwent studiów magisterskich na kierunku prawo Uniwersytetu Łódzkiego, międzynarodowych stosunków gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej, a także King’s College London (Diploma in EU Competition Law). Ukończył aplikację adwokacją oraz liczne kursy i szkolenia, m.in. z zakresu zarządzania projektami (Prince) oraz polityki zgodności (International Compliance Association), z zakresu prawa konkurencji (Akademia Prawa Europejskiego oraz London School of Economics) oraz kurs prawa międzynarodowego i arbitrażu międzynarodowego (Centre of International Law, National University of Singapore), a także studia podyplomowe „Prawo Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Warszawskim.Obecnie jest zatrudniony w międzynarodowej spółce prowadzącej obrót energią na stanowisku dyrektora ds. prawnych, korporacyjnych i personalnych. Ma także doświadczenie jako członek rady nadzorczej.

dr Rafał Woźniak

Jakub Modrzejewski

Radca prawny, z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Manager pełniący od kilku lat wysokie stanowiska kierownicze, doświadczony w koordynowaniu procesów zarządczych w spółkach z sektora finansowego oraz sektora publicznego. Ekspert w zakresie nadzoru właścicielskiego, prawa korporacyjnego oraz prawa rynku kapitałowego. Obecnie pracuje jako Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej Polski Koncern Naftowy ORLEN SA oraz Prezes Rady GPW, wcześniej zajmował stanowiska Zastępcy Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju, Członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, Radcy prawnego w Departamencie Prawnym PKO Bank Polski SA, czy Specjalisty w Departamencie Prawnym Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Dr Filip Ostrowski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, na której to uczelni obronił również doktorat z prawa gospodarczego prywatnego. Ukończył również prawo i zarządzanie na Uniwersytecie w Aberdeen w Wielkiej Brytanii.  Doświadczenie zawodowe zdobył pracując dla warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej, następnie był zatrudniony na stanowisku menadżerskim w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Obecnie jest Dyrektorem Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych. Autor publikacji z obszaru prawa spółek i regulacji sektorowych.

Izabela Wojtyczka

Zastępca Dyrektora Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Aktywów Państwowych. Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo. Magister na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz magister Ekonomii w Katedrze Globalnych Współzależności Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Była także stypendystką uniwersytetu Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) i międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. W przeszłości związana z polskim sektorem energetycznym.

Strona Reforma Nadzoru Właścicielskiego informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij