Członek

Łukasz Hołubowski

Janusz Szurski

Dyrektor Biura Prawnego PKN Orlen S.A.; Przewodniczący Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa chemicznego Anwil S.A.; Przewodniczący Rady Nadzorczej ENERGA-OPERATOR SA., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Unipetrol Group. W przeszłości  Dyrektor Biura Prawnego Grupy Energa , a poprzednio Dyrektor Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych ARiMR. Studiował na kierunku Prawo i Administracja na Uniwersytecie Warszawskim.

Dominik Kaczmarski

Dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości Ministerstwa Aktywów Państwowych; uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł doradcy podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w największych międzynarodowych firmach doradczych (PwC 2012-2014 i Deloitte 2014-2016) jako ekspert w zakresie opodatkowania sektora finansowego. Od lutego 2016 roku do stycznia 2020 roku pracował w Ministerstwie Finansów jako Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier, a następnie jako Zastępca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego. Współuczestniczył w uszczelnianiu systemu podatkowego w zakresie CIT i VAT. Pełnił funkcje Sekretarza Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz Członka Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Od lipca br. jest Prezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Mateusz Berger

Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.; adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował jako prawnik – w warszawskiej kancelarii prawnej, a następnie w Departamencie Prawnym PKO BP. Ponadto pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju oraz Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od maja 2017 r. do kwietnia 2020 r. był członkiem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Karol Szymański

Członek Zarządu w Kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy; członek Rady Nadzorczej Drutex Okna S.A. oraz Kredyt Inkaso S.A. Pełnił funkcję członka Zarządu (interim managera) w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi. Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego.

Joanna Chmielińska

Szef Działu Prawa dla Biznesu w Kancelarii Kopeć Zaborowski; posiada ponad 10 letnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, zarówno w obszarze umów, jak i bieżącej obsługi korporacyjnej i transakcji oraz doradztwa strategicznego. Specjalizuje się w planowaniu i sprawnym przeprowadzaniu transakcji dla firm. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu, zdobyła również tytuł Master of Law (LL.M) na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz spółek handlowych. Redaktorka bloga www.managerwspolce.pl. Od lat zaangażowana w liczne społeczne i studenckie inicjatywy. W latach 2008 – 2010 członek Poradni Prawnej Uniwersytetu Warszawskiego. Arbiter konkursu MOOT na UW.

Jakub Modrzejewski

Radca prawny, z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Manager pełniący od kilku lat wysokie stanowiska kierownicze, doświadczony w koordynowaniu procesów zarządczych w spółkach z sektora finansowego oraz sektora publicznego. Ekspert w zakresie nadzoru właścicielskiego, prawa korporacyjnego oraz prawa rynku kapitałowego. Obecnie pracuje jako Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej Polski Koncern Naftowy ORLEN SA oraz Prezes Rady GPW, wcześniej zajmował stanowiska Zastępcy Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju, Członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, Radcy prawnego w Departamencie Prawnym PKO Bank Polski SA, czy Specjalisty w Departamencie Prawnym Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

dr Mirosław Cejmer

Partner w Kancelarii prawnej Kubas Kos Gałkowski; absolwent studiów prawa porównawczego na Reńskim Uniwersytecie w Bonn. Był członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zajmującego się opracowaniem przepisów kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie. Autor licznych artykułów oraz publikacji z zakresu prawa spółek w prasie krajowej i zagranicznej, a także serii Europejskie Prawo Spółek. Na zaproszenie m.in. Komisji Europejskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Francuskiej oraz europejskich organizacji gospodarczych był prelegentem na wielu międzynarodowych konferencjach i seminariach poświęconych prawu spółek, a szczególnie Europejskiej Spółce Prywatnej.

dr Paweł Błaszczyk

Doktor nauk prawnych, adwokat, radca prawny. Partner w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Błaszczyk i Partnerzy w Warszawie. Autor licznych publikacji naukowych na temat prawa spółek, a w tym problematyki grup spółek oraz ochrony wspólników mniejszościowych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i corporate governance. Wykładowca Podyplomowych Studiów Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

Dr Filip Ostrowski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, na której to uczelni obronił również doktorat z prawa gospodarczego prywatnego. Ukończył również prawo i zarządzanie na Uniwersytecie w Aberdeen w Wielkiej Brytanii.  Doświadczenie zawodowe zdobył pracując dla warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej, następnie był zatrudniony na stanowisku menadżerskim w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Obecnie jest Dyrektorem Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych. Autor publikacji z obszaru prawa spółek i regulacji sektorowych.

Izabela Wojtyczka

Zastępca Dyrektora Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Aktywów Państwowych. Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo. Magister na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz magister Ekonomii w Katedrze Globalnych Współzależności Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Była także stypendystką uniwersytetu Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) i międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. W przeszłości związana z polskim sektorem energetycznym.

Dr Radosław L. Kwaśnicki

Partner Zarządzający Kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel  & Partnerzy; doktor nauk prawnych, absolwent programów AMP oraz Value Creation Through Effective Boards. Arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu). Członek rad nadzorczych krajowych i zagranicznych spółek, w tym w latach 2014-2019 PKN Orlen S.A. Autor ponad 500 publikacji – spis publikacji, zasiada w Radzie Programowej „Monitora Prawa Handlowego”. Prezes Zarządu Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy” oraz Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji „Nova Ars Poloniae”. Redaktor naczelny bloga „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”.

Dr Rafał Kos

Doradca społeczny Prezydenta RP; adwokat, doktor nauk prawnych (UJ), studiował międzynarodowe prawo gospodarcze na UC Davies (California), absolwent studiów podyplomowych z zakresu amerykańskiego prawa gospodarczego na CUA Columbus School of Law (Washington, DC). Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie. Członek Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej oraz The Board of Visitors CUA Law. Ekspert Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (2009), członek Zespołu ds. nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego przy Ministrze Sprawiedliwości (2012), Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, przy Ministrze Gospodarki (2013) oraz Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki (2015).

Strona Reforma Nadzoru Właścicielskiego informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij