Członek

Radosław Potrzeszcz

Adwokat, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert przy nowelizacjach KSH (2003, 2011 – współautor projektów), ustawie o kontroli niektórych inwestycji (2015 – współautor projektu), ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń w niektórych podmiotach (2016 – współautor projektu), ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym (2016), ustawie o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (2017), członek Zespołu do spraw Konstytucji Biznesu (2016-2018).

Dr hab. Marek Leśniak, prof. UWr

Profesor uczelni Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, notariusz. Współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2011 roku dotyczącej zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. Autor bądź współautor wielu publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa cywilnego.

Dr Rafał Kos

Doradca społeczny Prezydenta RP; adwokat, doktor nauk prawnych (UJ), studiował międzynarodowe prawo gospodarcze na UC Davies (California), absolwent studiów podyplomowych z zakresu amerykańskiego prawa gospodarczego na CUA Columbus School of Law (Washington, DC). Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie. Członek Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej oraz The Board of Visitors CUA Law. Ekspert Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (2009), członek Zespołu ds. nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego przy Ministrze Sprawiedliwości (2012), Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, przy Ministrze Gospodarki (2013) oraz Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki (2015).

Dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

Profesor uczelni Uniwersytetu Śląskiego, na którym pełni funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych, Prodziekana ds. Badań Naukowych i Kierownika zespołu badawczego. Autor ponad stu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, m.in. „Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”; specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz europejskiego prawa spółek.

Dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ

Profesor uczelni w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny, sędzia Sądu Giełdowego, Arbiter w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, sędzia Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. spółek z udziałem Skarbu Państwa. Autor ponad 160 publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji, czy prawa rynku kapitałowego. Jako członek Zespołu Ekspertów opracowywał projekt Konstytucji Biznesu.

Artur Grajewski

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, były Wiceprezes ds. Gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor 11 publikacji naukowych, dwóch opracowań dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz trzech komentarzy praktycznych w el/LEX.

Prof. dr hab. Andrzej Szumański

Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat. Współautor projektu ustawy z 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, autor ustawy z 1999 roku o umowach offsetowych. Arbiter i członek Rady arbitrażowej w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Prezes Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych, zasiadał w licznych Radach Nadzorczych, jest autorem podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych. W latach 2005-2013 uczestniczył w pracach UNCITRAL nad przygotowaniem Regulaminu Arbitrażowego oraz Transparency Rules w arbitrażu inwestycyjnym.

Strona Reforma Nadzoru Właścicielskiego informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij