Rekomendacja dobrych praktyk notarialnych

  1. Rekomendacja dobrych praktyk notarialnych

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego wniosła znaczący wkład w opracowanie rozwiązań przyjętych w Tarczy Antykryzysowej 1.0 (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).
W efekcie wprowadzonych zmian zapewniono płynność funkcjonowania spółek kapitałowych oraz ułatwiono partycypację w podejmowaniu decyzji przedstawicielom organów nadzorczych.

W zakresie regulacji dotyczących zdalnych posiedzeń, Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Krajową Radą Notarialną, opracowała ponadto rekomendację dobrych praktyk notarialnych, która została podpisana 25 maja 2020 r.
Dokument ten był uzupełnieniem zmian wprowadzonych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Było to tzw. miękkie prawo, które wyeliminowało ewentualne wątpliwości dotyczące praktyk notarialnych podczas zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych, odbywanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Rekomendacja została opracowana we współpracy z notariuszami, którzy są bezpośrednio zaangażowani w kwestie związane ze zgromadzeniami wspólników.

Strona Reforma Nadzoru Właścicielskiego informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij