Prace w Podkomisji

W dniu 7 grudnia 2021 r. Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Retransmisja posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=E38FDA17E2427C8FC12587A0003DD836

Wcześniej projekt ten był przedmiotem posiedzeń Podkomisji, które odbyły się w dniach 8, 9 oraz 23 listopada 2021 r.

W posiedzeniu Podkomisji, której przewodniczącym był poseł Grzegorz Lorek, uczestniczył inicjator reformy Ksh poseł Janusz Kowalski. Ministerstwo Aktywów Państwowych reprezentowali Minister Maciej Małecki, Minister Jan Kanthak oraz dr Filip Ostrowski, Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Ponadto w pracach uczestniczyli eksperci Ministerstwa Aktywów Państwowych: prof. dr hab. Andrzej Szumański, prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk, dr Radosław L. Kwaśnicki, mec. Radosław Potrzeszcz, mec. Przemysław Ciszak oraz mec. Karol Szymański.

Na posiedzeniu obecni byli również przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, Konfederacji Lewiatan, Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Koalicji Obywatelskiej, a także mec. Michał Boryczkowski, stały doradca Komisji.

Efektem prowadzonej na forum Podkomisji dyskusji było m.in. doprecyzowanie definicji grupy spółek, co postulowała Konfederacja Lewiatan oraz Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Drugą istotną zmianą było wykluczenie, zgodnie z postulatem Komisji Nadzoru Finansowego, możliwości bycia przez spółkę nadzorowaną z sektora finansowego (tj. np. bank albo firmę ubezpieczeniową) spółką zależną uczestniczącą w grupie spółek, co wynika ze specjalnego reżimu regulacyjnego w jakim funkcjonują te podmioty.

Pełen zapis posiedzeń Podkomisji:

8 listopada 2021 r.

Retransmisja posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=1FD414B4FEF11833C125877D004ABA48&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

9 listopada 2021 r.

Retransmisja posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=2D4DEFD899194682C125877D004AD1AC&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

23 listopada 2021 r.

Retransmisja posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=B2708DDC8F1FEC06C1258791003C28AD&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

7 grudnia 2021 r.

Retransmisja posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=E38FDA17E2427C8FC12587A0003DD836&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PosKomZrealizowane.xsp?komisja=NKK02S#7

Sprawozdanie podkomisji:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1515

Strona Reforma Nadzoru Właścicielskiego informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij