Posiedzenia Sejmu RP

W dniu 2 września 2021 r. projekt reformy Ksh skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

W dniu 1 października 2021 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu podczas 38. posiedzenia Sejmu; projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Retransmisja posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2021&month=10&page=8#5D083EBAC06F8305C1258753002489D8

Wyniki głosowania:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=9&nrposiedzenia=38&nrglosowania=171

W dniu 8 lutego 2022 r. odbyło się drugie czytanie projektu podczas 48. posiedzenia Sejmu; projekt skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania; projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

Retransmisja posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=F918AE26EE49CB41C12587880032E6B4

W dniu 9 lutego 2022 r. odbyło się trzecie czytanie projektu podczas 48. posiedzenia Sejmu

Retransmisja posiedzenia:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=5A9152BF1133A224C12587E30029866F

Wyniki głosowania nad całością projektu:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=9&nrposiedzenia=48&nrglosowania=51

W dniu 10 lutego 2022 r. ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Tekst ustawy przekazany do Senatu:

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1515_u.htm

Strona Reforma Nadzoru Właścicielskiego informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij