Konsultacje publiczne i międzyresortowe

Projekt reformy Ksh poddano szerokim konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Ostateczna wersja projektu została skonsultowana z uczestnikami obrotu gospodarczego oraz była efektem dostosowania projektu do licznych uwag oraz sugestii od podmiotów będących adresatami proponowanych regulacji.

W dniach 5 sierpnia – 19 września 2020 r. odbyły się formalne konsultacje publiczne nad przepisami pierwotnego projektu reformy Ksh. Ministerstwo Aktywów Państwowych zaprosiło do partycypacji w konsultacjach ponad 250 podmiotów, w tym ponad 100 największych w kraju kancelarii prawnych, a także katedry prawa handlowego wszystkich polskich uczelni, zagraniczne izby gospodarcze i handlowe oraz spółki prawa handlowego. W trakcie 45 dni konsultacji wpłynęło ponad 800 stron uwag od przeszło 70 podmiotów. Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego ustosunkowała się do każdej z przesłanych uwag. Ponadto w ramach konsultacji i uzgodnień międzyresortowych, wpłynęło 12 uwag od podmiotów rządowych.

VIII 2020 r. – rozpoczęcie trwających 45 dni konsultacji międzyresortowych oraz publicznych:

Odniesienie się do uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych

Odniesienie się do uwag zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych

Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przyjęła projekt po zmianach wprowadzonych w wyniku konsultacji publicznych i międzyresortowych (29.10.2020 r.):

Przekazanie projektu do rozpatrzenia komisji prawniczej (28.05.2021 r.) :

Posiedzenia komisji prawniczej (16-18 i 22.06.2021 r.):

Strona Reforma Nadzoru Właścicielskiego informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij