Koncepcja interesu grupy spółek

Zespół ekspercki ds. prawa koncernowego prowadzony przez prof. Andrzeja Szumańskiego w ramach działającej od lutego 2020 roku Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przyjął na początku swoich prac nad zwiększeniem efektywności Ksh, że należy odróżnić „grupę spółek” wyrażoną w art. 4 § 1 pkt 51 proj. Ksh od stosunku dominacji i zależności pomiędzy spółkami. Przepis ten przewiduje, że spółki nie tylko powinny kierować się interesem własnej spółki, co wynika z istoty prawa spółek, ale również tytułowym interesem grupy, w której się znajdują. Grupa spółek jest bowiem „kwalifikowanym” stosunkiem dominacji i zależności pomiędzy określonymi spółkami tworzącymi grupę spółek, gdyż spółki te kierują się wspólną strategią gospodarczą, która umożliwia spółce dominującej sprawowanie jednolitego kierownictwa nad spółką albo spółkami zależnymi. Pozwala to wyróżnić nową kategorię prawną występująca w praktyce polskich i zagranicznych grup spółek, jaką jest „interes grupy spółek”.

W związku z powyższym twórcy reformy za konieczne uznali wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych normatywnej definicji grupy spółek i jednoczesne przyjęcie „wspólnej strategii gospodarczej grupy spółek”. Zgodnie z proponowanymi przepisami odwołanie do strategii ma nastąpić w umowie (statucie) spółki zależnej należącej do grupy spółek, natomiast w odniesieniu do spółki dominującej wystarczające będzie jedynie podjęcie uchwały zarządu o przyjęciu wspólnej strategii gospodarczej grupy spółek. Interes ten znajdzie również swoje odzwierciedlenie w obowiązkowym sprawozdaniu spółki zależnej o umowach oraz o innych powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą za okres ostatniego roku obrotowego. Warto podkreślić, że interes grupy spółek będzie stanowił ogólne kryterium realizacji przez spółkę zależną wykonania wiążącego polecenia spółki dominującej oraz wyłączenia odpowiedzialności zarządców spółki należących do grupy – zgodnie z art. 211 § 3 proj. Ksh.

Strona Reforma Nadzoru Właścicielskiego informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij